TYK Gösterge Raporları

Anasayfa » İzleme ve İyileştirme » TYK Gösterge Raporları

Toplumsal Yaşama Katkı Gösterge Raporları

YÖKAK Kurumsal Göstergeleri

Toplumsal Katkı20182019202020212022
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı (Üniversite)7191590223
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati (Üniversite)3304775681.0782.965
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı (Üniversite)7766387872.1323.172

YÖKİZK Kurumsal Göstergeleri

D. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk20182019202020212022
D.1 Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı7191989
D.2 Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı 3317152
D.3 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen
faaliyet sayısı
7467
D.4 Kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı971914
D.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan
faaliyet sayısı
3020616
D.5.2 Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı71314
D.6.1 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı1
D.6.2 Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması340341501519
D.7 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı3.659.313306.848
D.8 Öğrenci başına yapılan harcama miktarı 4.7525.8213.40015.908
D.9 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı%2%6,3%5%6,1

İdare Performans Programı Performans Göstergeleri

Hayat Boyu Öğrenme20182019202020212022
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı300423
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı87507872.168
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı20646
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı33103312.132
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı1905318
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı0010
Tedavi Edici Sağlık
1- Ameliyat sayısı28.591026.97735.350
2- Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı34,3300,160,67
3- Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı7600,630,63
4- Yatan hasta sayısı 46.820039.81944.912

Stratejik Plan Performans Göstergeleri – İdare Faaliyet Raporu

A3 Topluma Hizmette Niteliği Artırmak2019202020212022
H3.1 Paydaşlara ulusal ve uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmak (0,30)
3.1.1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirme puanı82,0482,048294,04
3.1.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde hekim başına hasta sayısı1.2588501111,441652
3.1.3 Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde diş hekimi başına hasta sayısı (hasta sayısı /diş hekimi)1.487,12734,011068,691722
3.1.4 Verilen veteriner hizmeti sayısı / Verilmesi gereken toplam hizmet sayısı0,990,910,950,99
3.1.5 Topluma sunulan sanatsal ürün/performans sayısı16191321
H3.2. Üniversitemiz ürün ve hizmetlerinin kalitelerini belgelemek ve paydaşların memnuniyet düzeyini artırmak (0,35)
3.2.1 Kalite belgesi alınan süreç sayısı19191920
3.2.2 Öğrenci memnuniyet düzeyi79,2279,2230,0177,53
3.2.3 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde hasta memnuniyet düzeyi788177,286,8
3.2.4 Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hasta memnuniyet düzeyi7857,46482
3.2.5 Sanatsal ürün/performanstan memnuniyet düzeyi0,00
H3.3 Toplumsal sorunlara odaklanmak ve çözüme katkı sağlamak (0,35)
3.3.1 Sosyal sorunlarla ilgili farkındalık çalışması sayısı17012590210
3.3.2 OMÜ tarafından üretilen sosyal sorumluk projeleri sayısı54714995
3.3.3 Halk sağlığı ile ilgili farkındalık çalışması sayısı7122120
3.3.4 Toplumsal sorunlara odaklanmış kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı101305773
3.3.5 Toplumla doğrudan etkileşimle ilgili birimde görevli yetkin personel sayısı772286228952899