Görevlerimiz

Anasayfa » Kurumsal » Görevlerimiz

• Toplumsal yaşama katkı/sürdürülebilirlik çalışmaları gerçekleştirmek

• Birimlerdeki toplumsal yaşama katkı çalışmalarını izlemek

• Toplumsal yaşama katkı göstergelerini izlemek üzere bilişim sistemine (ÜNİKYS) entegre etmek

• Toplumsal yaşama katkı alt başlıklarındaki faaliyetleri teşvik ve takip etmek

• Sosyal yaşama katkı kapsamlı raporunu oluşturmak

• Toplumsal yaşama katkı faaliyetleri izleme ve değerlendirme sonuçlarının iyileştirmelere yansıtılmak üzere eylemlerin planlanması